Medisch Pedicure

Als Medisch Pedicure heb ik mij gespecialiseerd in allerlei vormen van voetproblemen, waarbij een verhoogd risico op complicaties aanwezig is, zoals bij diabetes- en reumapatiënten, maar ook bij overige risicopatiënten, zoals bijvoorbeeld bij neurologische aandoeningen, ouderdom en verwaarlozing. Ik kan op vakkundige wijze specialistische zorg bieden en adviezen geven.

Daarnaast heb ik een uitgebreide kennis van toepassing van technieken (zoals nagelbeugeltechnieken, nagelreparaties en-protheses, antidruktechnieken en orthesiologie) om bepaalde pijnklachten te voorkomen.

Ik ben tevens opgeleid om samen te kunnen werken met andere disciplines in de zorg, als het gaat om doorverwijzing naar (huis-)arts of podotherapeut.

Als lid van ProVoet ben ik opgeleid volgens de normen die de brancheorganisatie stelt. Voor het lidmaatschap van ProVoet worden diploma-eisen gesteld, als garantie van een professionele kwalificatie. U kunt op de website www.provoet.nl informatie vinden over bij u en de buurt gevestigde pedicures onder "pedicure in de buurt". Daarbij staat ook vermeld of de pedicure het certificaat diabetische- en/of reumatische voet of het diploma Medisch Pedicure bezit. ProVoet is de enige brancheorganisatie die hiervan eeen officiële registratie bijhoudt.

Ik ben geregistreed in het Kwaliteitsregister Pedicures (KRP). Hiermee verklaart ProCert dat ik met de genoemde specialisaties voldoe aan de kwaliteitseisen zoals gesteld door de brancheorganisatie.

Code van het Voetverzorgingsbedrijf: De pedicure voldoet aan alle wettelijke- en branche eisen die worden gesteld op het gebied van kwaliteit, hygiëne, arbeidsomstandigheden en milieuvoorschriften. Ik werk volgens de eisen en vakkundige wijze, die gesteld worden in Code van het Voetverzorgingsbedrijf  van het HBA (HoofdBedrijfschap Ambachten) en de Richtlijnen voor de behandeling van de personen met een diabetische en/of reumatische aandoening.

Zorgaanbieders en consumenten kunnen in het KRP gericht zoeken naar een pedicure, die gespecialiseerd is in een bepaalde zorg. De zorgverzekeraar gaat na of de pedicure in het KRP is opgenomen en behandelingen bij die pedicure wel gaat vergoeden. Om in het register vermeld te blijven, dienen pedicures in een periode van drie jaar voldoende accreditatiepunten te halen. Doet men dit niet, dan vervalt de registratie. De punten behaalt men door diverse congressen, workshops of bijscholing te volgen, waaraan de accreditatiepunten worden toegekend. Hiermee houd ik mijzelf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen het vakgebied.